HÀNH CHÍNH CÔNG

 
Lĩnh vực:
Từ khóa:
 

STTTiêu đềThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1. Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND cấp xã Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND cấp xã Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
3. Thủ tục cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND cấp xã Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
4. Thủ tục Thỏa thuận địa điểm trạm điện, vị trí cột điện và hành lang lưới điện UBND cấp xã Lĩnh vực Điện
5. Thủ tục cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh UBND cấp xã Lĩnh vực Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
6. Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. UBND cấp xã Lĩnh vực Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
7. Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số UBND cấp tỉnh Lĩnh vực công tác dân tộc
8. Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 UBND cấp xã Lĩnh vực công tác dân tộc
9. Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND cấp xã Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
10. Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND cấp xã Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
11. Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND cấp xã Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
12. Thủ tục Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp UBND cấp xã Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
13. Thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND cấp xã Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
14. Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND cấp xã Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
15. Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng UBND cấp xã Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
16. Thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng UBND cấp xã Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
17. Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” UBND cấp xã Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
18. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
19. Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
20. Thủ tục trợ giúp xã hội đôt xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
21. Thủ tục trợ giúp xã hội đôt xuất về hỗ trợ chi phí mai táng phí UBND cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
22. Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế UBND cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
23. Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ UBND cấp xã Lĩnh vực Người có công
24. Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi UBND cấp xã Lĩnh vực Người có công
25. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng UBND cấp xã Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng,Tôn giáo
12345