Số lượt truy cập

free tracker

 

 HÀNH CHÍNH CÔNG

 
Lĩnh vực:
Từ khóa:
 

STTTiêu đềThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1. Thủ tục giải quyết tố cáo. (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2. (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1. (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
4. Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn. (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
5. Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch. (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng
6. Thủ tục cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy họach xây dựng. (Mức 1) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng
7. Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng (gồm có điều chỉnh quy hoạch xây dựng). (Mức 1) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng
8. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (gồm có điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng). (Mức 1) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng
9. Thủ tục cấp giấy phép đào đường, vỉa hè. (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Hạ tầng - Kỹ thuật
10. Thủ tục cấp phép di dời, đốn hạ cây xanh. (Mức 1) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Hạ tầng - Kỹ thuật
11. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng đường đô thị. (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Hạ tầng - Kỹ thuật
12. Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;... . (Mức 1) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
13. Thủ tục cấp bản sao từ sổ bộ gốc. (Mức 1) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
14. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ. (Mức 1) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
15. Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ. (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm
16. Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm. (Mức 1) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm
17. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt. (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm
18. Thủ tục thẩm định và phê duyệt quyết toán hành chính sự nghiệp. (Mức 1) TTHC Cấp Huyện
19. Thủ tục thẩm định dự toán, bổ sung ngân sách hành chính sự nghiệp. (Mức 1) TTHC Cấp Huyện
20. Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. (Mức 1) TTHC Cấp Huyện
21. Thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc UBND Huyện Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
22. Thủ tục học nghề. (Mức 1) TTHC Cấp Huyện
23. Cấp giấy phép kinh doanh karaoke UBND Huyện Lĩnh vực Văn hóa
24. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm
25. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (Mức 2) TTHC Cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm
12345678910...