Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019)!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc,Việt Nam-Lào, Việt Nam-Camphuchia năm 2016

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền có hiệu quả nhằm khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc xác định được đường biên giới trên đất liền với hệ thống mốc giới hiện đại giữa nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia có chung đường biên giới; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, các cấp, các ngành trong việc tham gia bảo vệ, giữ gìn hệ thống mốc giới quốc gia, vừa qua Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 238/KH.VHTT ngày 23/5/2016 về tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Camphuchia năm 2016.

Theo đó, công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở cần chú trọng tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng (tuyên truyền trên trang thông tin điện tử huyện, phát thanh lưu động, cổ động trực quan, phát loa tuyên truyền, thông qua các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim...) và tập chủ yếu vào các nội dung :

Thứ nhất, đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung quốc : Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã ký kết trước đây và đặc biệt là tuyên truyền, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ, quyền và lợi ích của các bên trong hai Hiệp định vừa ký kết trong năm 2015: Hiệp định về khu vực tàu thuyền tự do đi lại khu vực cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác, khia thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc.
 
Tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đã góp phần giải quyết vấn đề biên giới vốn kéo dài phức tạp trong quá trình lịch sử phát triển của hai nước.
 
Tiếp tục tuyên truyền về tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, về chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, góp phần giữ vững ổn định, hòa bình ở khu vực và trên thế giới; kịp thời, nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về các vấn đề mà dư luận quan tâm đối với lịch sử hình thành và phát triển của hai dân tộc, bác bỏ luận điệu xuyên tạc và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng một số điểm bất đồng về chủ quyền lãnh thổ giữa Việt Nam - Trung Quốc để kích động chia rẽ quan hệ hai nước và quan hệ quốc tế.
 
Tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới, chống các hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
 
Thứ hai, đối với tuyến biên giới Việt Nam – Lào : Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về các văn bản pháp lý liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào: Hiệp ước hoạch định đường biên giới quốc gia giữa hai nước; kết quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền và công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống quốc giới Việt Nam - Lào trong những năm qua.
 
Tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, chủ trương của Việt Nam về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với nước bạn Lào; khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào.
 
Thứ ba, đối với tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam – Campuchia trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước; làm rõ một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác phân giới cắm mốc như điều chuyển dân cư, đất đai ở những khu quá canh, quá cư; chính sách hỗ trợ, đền bù đất đai, hoa màu để ổn định đời sống nhân dân, đồng thời giữ gìn mối quan hệ láng giềng truyền thống giữa hai nước.
 
Tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hòa bình, hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước nói chung và tỉnh Đồng Nai với các tỉnh của nước bạn Campuchia.
 
Tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống của nhân dân hai nước, quan hệ giữa hai Đảng và hai Nhà nước trên các mặt : Chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
 
Căn cứ vào các nội dung tuyên truyền nêu trên, đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, đúng định hướng, đi vào chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả cao, hướng về cơ sở nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; gắn kết hợp với việc tuyên truyền biển đảo, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.
 
Hải Hà
 

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​