Thứ 6 - 26/02/2016
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

​        Sáng 1/8, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới đến từ các Chi-Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

z729669467865_6fd98fa6f59908284a02d71d9b53ba4a.jpg
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian 8 ngày, các học viên được tìm hiểu về: chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Tăng cường quốc phòng-an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Công tác tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đây là dịp để các cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, góp phần vào việc duy trì, tu dưỡng đạo đức và phẩm chất chính trị của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Hoàng Nhung


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​