Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 320 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI (1698-2018) VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM HUYỆN THỐNG NHẤT XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (01/01/2004-01/01/2019)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính Trị...gắn với Nghị quyết TW 04-NQ/TW

Ngày 27/02/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn số 32-HD/BTGHU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính Trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (khóa XII), Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin giới thiệu toàn văn hướng dẫn để các cấp ủy, chính quyền trong huyện triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân.

Tải văn bàn tại đây : Hướng dẫn thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị.pdf


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​