Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019)!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Qui trình đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa

 "Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện. Để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị huyện nắm vững qui trình đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng phong trào: “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện. 

Thường trực Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện đăng tải nội dung Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; Văn bản số 196/SVHTTDL-GĐ ngày 24/01/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn qui trình đăng ký và công nhận danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa” và Hướng dẫn số 289/HD-BCĐ ngày 01/02/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện một số nội dung Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 ​

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​