Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019)!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Thống Nhất: nâng cao chất lượng dân số, tập trung ổn định quy mô

Những năm qua, bằng nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, đồng bộ, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGÐ) trên địa bàn huyện đã được triển khai ngày càng bao quát và toàn diện, đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

Nhiều chuyển biến tích cực

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền cũng như ngành dân số của huyện đã không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiều chương trình, hoạt động đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Nổi bật là công tác truyền thông, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân và xã hội đối với công tác DS-KHHGÐ. Với nội dung, hình thức và cách tiếp cận thường xuyên được đổi mới, đến nay, công tác tuyên truyền đã huy động được sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội. Qua công tác tuyên truyền, quan niệm về hôn nhân và sinh đẻ của người dân đã có những thay đổi tích cực.

Bên cạnh công tác truyền thông, cán bộ làm công tác DS-KHHGÐ cũng đã từng bước được kiện toàn. Mạng lưới cộng tác viên dân số được triển khai đến tận các ấp... Ðội ngũ này luôn thường xuyên bám sát các địa bàn dân cư để tìm hiểu thực tế, nắm bắt nguyện vọng của từng hộ gia đình trong độ tuổi sinh đẻ, giúp họ nâng cao nhận thức về chính sách DS-KHHGÐ.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGÐ cũng từng bước được mở rộng và phát triển, chất lượng ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng tốt các nhu cầu của người dân theo hướng đa dạng, thuận tiện và an toàn. 

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Theo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, cùng với sự phát triển của xã hội, công tác DS-KHHGĐ cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Mức giảm sinh chưa thực sự bền vững và chưa đồng đều giữa các địa phương trong huyện. Ngoài ra, mất cân bằng giới tính khi sinh đang có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ còn nhiều khó khăn. Chất lượng dân số đang dần được cải thiện, nhưng vẫn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai... Trong khi đó, các nguồn lực đầu tư cho công tác dân số còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra.

 Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Cũng theo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, để thực hiện được các mục tiêu về phát triển dân số không chỉ đòi hỏi nỗ lực của ngành dân số mà còn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Về phía ngành dân số, trước mắt sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cộng đồng. Trong đó, nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động sẽ được đổi mới một cách đa dạng và toàn diện để phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư. Cùng với việc tăng cường và đổi mới công tác truyền thông, ngành sẽ tập trung hơn nữa vào việc đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số. Đồng thời, bộ máy chuyên trách dân số sẽ được kiện toàn, ổn định theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, thực hiện chức năng quản lý và điều phối có hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới. Ngoài ra, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo để việc thực hiện công tác dân số ngày càng hiệu quả hơn.

Được biết, năm 2018 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện giảm còn <1%, đạt mục tiêu NQ HĐND huyện đề ra. Tổng số sinh là 2.753 trẻ, trong đó nữ là 1.333 trẻ, chiếm 48,4%, con thứ 3 trở lên là 191 trẻ, chiếm tỷ lệ 6,9% và tổng số tử là 777 người.

 ​Thuận Nguyễn


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​