Thứ 6 - 26/02/2016
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Phát biểu của Bí thư Huyện ủy tại Lễ Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

PHÁT BIỂU CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY

tại Lễ Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)


Kính thưa: - Quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí lão thành cách mạng

                  - Thưa toàn thể các đồng chí


Trong không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 129 năm ngày sinh, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt huyện nhà vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề án thành lập Thị trấn Dầu Giây sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Hôm nay, Huyện ủy long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên dương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện tôi trân trọng gửi đến toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý về dự lễ kỷ niệm lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Trong những năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; Việt Nam khẳng định được uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế, chủ quyền được giữ vững. Đó là những kết quả to lớn trong việc vận dụng, thực hiện sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và nhân dân ta.

Ôn lại lịch sử cách đây 129 năm, vào ngày 19/5/1890, tại Nam Đàn, Nghệ An; Nguyễn Tất Thành được sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Lớn lên trong hoàn cảnh nước mất, dân tộc bị nô lệ, Nguyễn Tất Thành đã tham gia vào các phong trào cách mạng; năm 1911 tại bến cảng Nhà Rồng - Người lên tàu vượt đại dương đi tìm đường cứu nước.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế vô sản rất mực trong sáng, trải nghiệm thực tiễn qua nhiều cuộc đấu tranh của nhiều nước trên thế giới; với tầm nhìn sâu, sự minh triết và nhãn quang chính trị nhạy bén, Người đã sớm nhận thức được xu thế của thời đại, tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác Lê Nin con đường giải phóng giai cấp công nhân và dân tộc thuộc địa. Trải qua những bước đi thăng trầm của lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đã luôn vững vàng, sáng tạo, lãnh đạo tài tình, sáng suốt đưa sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi vẻ vang.

Kính thưa các đồng chí!

Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Người để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn đảng, toàn dân trong Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ, với những lời căn dặn đầy trách nhiệm, yêu thương, tin cậy và trao gửi cho thế hệ mai sau.

Bản Di chúc của Người được viết trong 04 năm (10/5/1965-10/5/1969), bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta ở vào giai đoạn ác liệt, song đang trên đà thắng lợi, đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hai miền Nam - Bắc với niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng. Bản Di chúc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo cách mạng, phương hướng phát triển của dân tộc, kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng.

Kính thưa quý vị đại biểu!

50 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhận thức và xác định rõ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, Đảng bộ huyện luôn quan tâm quán triệt sâu sắc tinh thần Di chúc đến các cấp uỷ Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng huyện Thống Nhất ngày càng phát triển. Chính vì vậy, trong những năm qua, kinh tế của huyện tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, các vấn đề văn hóa- xã hội; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự- an toàn xã hội được giữ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng đảng bộ và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Chú trọng đến công tác chăm lo cho đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hôm nay, tại buổi lễ trang trọng này, chúng ta tổ chức trao tặng huy hiệu 55 tuổi đảng cho 05 đồng chí lão thành cách mạng, 50 tuổi đảng cho 03 đồng chí, 45 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí, 40 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí. Đây là sự trân trọng, ghi nhận quá trình tham gia cống hiến cho đảng. Thay mặt Đảng bộ huyện xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng sống vui, sống mạnh khỏe, tiếp tục tham gia, đóng góp xây dựng, phát triển địa phượng huyện nhà, cũng tại buổi lễ này, chúng ta tuyên dương 22 tập thể và 20 cá nhân đã có nhiều sự nỗ lực, cố gắng trong 03 năm qua khi thực hiện cuộc vận động này; đây là những bông hoa ngào ngạt hương sắc trong vườn hoa đầu sắc hương của huyện nhà. Tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, tôi cũng mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương tốt đẹp này để vườn hoa học tập và làm theo Bác ngày càng tỏa hương, khoe sắc.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Đảng ta đã khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc, là hiện thân của con đường cách mạng Việt Nam; những bài học sáng tạo của Đảng ta và Bác Hồ đã được thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm và xác nhận.

Cùng với lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người, 50 năm thực hiện Di chúcvà sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân trong huyện phải tiếp tục nỗ lực, đồng sức, đồng lòng nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh các phong trào thi đua lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, xây dựng văn hoá và tiến bộ xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2019 và kết thúc thắng lợi nhiệm kỳ 2015-2020. Lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Một lần nữa kính chúc các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​