Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2020).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Có 36 cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã thành lập Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm có sự tham gia của Uỷ Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất với tư cách là thành viên theo Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 11/01/2019.

Theo phòng Y tế huyện, hiện nay trên địa bàn huyện có 1.156 cơ sở thuộc các lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh tiêu dùng thực phẩm và dịch vụ ăn uống, trong đó tổng số kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2019 là 242 cơ sở, số cơ sở vi phạm là 36 và bị xử lý vi phạm hành chính là 17 cơ sở với tổng số tiền là 71.850.000đ, chủ yếu vi phạm về kinh doanh tiêu dùng sản phẩm (tiêu hủy 660kg thịt heo); các sai phạm về nhãn mác, điều kiện trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người, công bố sản phẩm… đã được Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của huyện nhắc nhở và hướng dẫn thực hiện.

kiem tra attp.jpg


Theo đó, đã  cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở:

- Trong lĩnh vực Y tế: Tổng số cơ sở thực phẩm toàn huyện: 490 cơ sở;  Huyện quản lý: 149 cơ sở; Đã cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm: 49/69 đạt 71,01%.  Đã ký cam kết bảo đảm ATTP: 64/64 đạt 100%. Xã quản lý: 341; Đã ký cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm: 329/341 đạt 96,5%.

 - Trong lĩnh vực Nông nghiệp – Phát triển nông thôn: Tổng số cơ sở thực phẩm toàn huyện: 190 cơ sở; Trong đó số cơ sở thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 60 cơ sở; Số cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 41 cơ sở, chiếm tỷ lệ 68,33%.

- Trong lĩnh vực Công thương: Tổng số cơ sở quản lý là 480 cơ sở. Trong đó: Huyện quản lý: 57 cơ sở.  Số cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 11 cơ sở.  Số cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 11 cơ sở. chiếm tỷ lệ 100%.  Số cơ sở đã ký cam kết đảm bảo ATTP là 40/46 cơ sở, đạt 86,95%.  Xã quản lý: 433 cơ sở, số cơ sở đã ký cam kết đảm bảo ATTP368/433, chiếm tỷ lệ 85%.

 

​Thuận Nguyễn

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168