Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2020).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tăng cường quản lý loài ngoại lai xâm hại - Tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)

Tôm hùm nước ngọt có tên khoa học là Procambarus clarkii, thuộc danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ TN&MT quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại. Loài này không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Việc nhập khẩu, phát triển, kinh doanh loài này trái quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản.

tôm hùm nuoc ngọt.jpg
Hình minh họa

Để quản lý loại ngoại lai xâm hại này, ngày 24/6/2019 UBND huyện Thống Nhất đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý loài ngoại lai xâm hại - Tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii).

Theo đó, để hạn chế các tác động của loài tôm hùm nước ngọt nêu trên đến môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn huyện, UBND huyện giao Đài truyền thanh huyện tăng cường truyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về cách nhận biết, tác hại, phương pháp kiểm soát loài Tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii), không thực hiện nhập khẩu, phát tán, sản xuất, kinh doanh Tôm hùm nước ngọt.

Bên cạnh đó, UBND huyện đề nghị Lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể huyện, các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các xã phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về cách nhận biết, tác hại, phương pháp kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii), không thực hiện nhập khẩu, phát tán, sản xuất, kinh doanh tôm hùm nước ngọt.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Đội Quản lý thị trường 9, Công an huyện tăng cường quản lý, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi phát tán, kinh doanh loài ngoại lai là Tôm hùm nước ngọt.

Đính kèm văn bản : 3833-2019.pdf


​Thùy Dương 

 ​

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168