Thứ 6 - 26/02/2016
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
​Tổng kết công tác xây dựng Đảng

Ngày 30-7-2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Bích Thủy-TUV, Bí thư Huyện ủy; Trần Quang Vinh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Quang-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Theo báo cáo, công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhiều có đổi mới; tập trung chỉ đạo có hiệu quả về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận từng bước được nâng lên; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, lề lối làm việc tiếp tục được cải tiến theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội có nhiều chuyển biến, ngày càng thu hút đông đảo quần chúng tham gia vào tổ chức; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phương thức lãnh đạo của Huyện ủy được đổi mới theo hướng tập trung cho cơ sở và đi vào những vấn đề trọng tâm, cụ thể, từ đó nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được củng cố kiện toàn, phát huy vao trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đảng được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai; công tác phát triển Đảng được quan tâm làm tốt, tỷ lệ phát triển Đảng hàng năm đạt từ 9% trở lên; nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên.

Về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, trong 5 năm qua, các cấp ủy đã làm tốt công tác triển khai, quán triệt Quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử trong Đảng đến tất cả các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, từ đó xác định tầm quan trọn của Quy chế nầu cử trong Đảng để có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Quy chế.

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (1).jpg 
Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Bích Thủy-TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng của Đảng bộ huyện. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; triển khai quán triệt sâu rộng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng hoạt động về cơ sở; chú trọng rèn luyện, đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; tập trung thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Đảng bộ cơ sở.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở, hướng tới Đại hội cấp huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tiến hành nghiêm túc, chu đáo công tác chuẩn bị cho Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể khoa học; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, Điều lệ Đảng…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã lấy ý kiến tín nhiệm giới thiệu bầu vào Ủy viên UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí: Mai Thị Thanh Thủy-Nguyên phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; Lý Quốc Hậu- Chuyên viên UBKT Huyện ủy.

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy-TUV, Bí thư Huyện ủy đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Đc Bùi Thị Bích Thủy-TUV, Bí thư Huyện ủy trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy.jpg

Đ/c Bùi Thị Bích Thủy-TUV, Bí thư Huyện ủy trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy

cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền


Tiến Thụ

 ​


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​