Thứ 6 - 26/02/2016
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN LẦN THỨ III NĂM 2019

 

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch Đại hội.

                 - Đồng chí Thổ Út-Phó Ban Dân tộc tỉnh – Phó Ban Thường trực BCĐ đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai.

                 - Thưa các đại biểu khách quý về dự đại hội.

Hôm nay, tôi rất vui mừng khi đến dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thống Nhất lần thứ III năm 2019. Đó là biểu trưng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và quý vị đại biểu về dự Đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất, chúc Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Thống Nhất thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị Đại biểu!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Tư tưởng của Người đã được Đảng và Nhà nước cụ thể hóa xuyên suốt trong các thời kỳ cách mạng. Sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội lần thứ nhất ngày 28/3/1935 đã có Nghị quyết riêng về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội lần thứ X, Đảng ta tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán về công tác dân tộc: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”.

Kính thưa Qúy vị đại biểu!

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng 20 dân tộc thiểu số với 1841 hộ, 7144 đồng bào. Đại hội là điều kiện để chúng ta tổng kết, đánh giá về tình hình thực hiện công tác dân tộc trong những năm qua, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp của các dân tộc thiểu số đối việc phát triển huyện nhà. Đại hội cũng là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là 1 kênh rất quan trọng để cấp ủy nắm bắt thông tin, tình hình công tác Dân tộc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng sắp tới. Đại hội hôm nay đã biểu dương 9 tập thể và 24 cá nhân xuất sắc trong công tác Dân tộc. Đại hội đã lựa chọn, bầu 10 đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp tỉnh. Đề nghị các Đại biểu tích cực nghiên cứu, có ý kiến đại diện cho nguyện vọng của các dân tộc thiểu số huyện nhà, đóng góp cho sự thành công của Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Phải khẳng định rằng, trong mỗi giai đoạn cách mạng, đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Thống Nhất đã luôn vững tin, một lòng một dạ theo Đảng. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng bào các dân tộc thiểu số đã không ngại gian khó, hy sinh,  sẵn sàng chở che, nuôi dấu và giúp đỡ cách mạng đi tới thành công. Trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để từng bước xóa đói, giảm nghèo, hăng hái nhiệt tình hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Đó là đồng bào ở Bàu Hàm 2 đã hiến hơn 300 m2 đất làm đường. Đồng bào Chơro ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, người có đất giúp người nghèo nuôi chung bò thành đàn để giúp nhau chăm sóc. Đồng bào xã Xuân Thiện hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật cùng nhau phát triển trong chăn nuôi, trồng trọt; sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và quân dân Thống Nhất lập nên nhiều thành tựu mới, đưa quê hương Thống Nhất ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Kính thưa quý vị Đại biểu!

Qua nghiên cứu báo cáo trình Đại hội, tôi cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ mà Đại hội đã thống nhất thông qua, để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi đề nghị Đại hội quan tâm một số nội dung sau:

1. Cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII; chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 10/6/2003 của Tỉnh ủy về công tác Dân tộc và các chương trình, mục tiêu Kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào các dân tộc, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên phát triển. Kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước về công tác dân tộc.

2. Quan tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác quốc phòng-an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào. Xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, giữ vững an ninh, đảm bảo chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.

3. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác vận động quần chúng, chú trọng hướng về chăm lo có sở quán triệt sâu sắc công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền.

4. Đề nghị 150 đại biểu chính thức (là những Già làng, Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số) sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tương thân tương ái; hăng hái tham gia cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, không phù hợp, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mỗi đại biểu hãy là một tấm gương, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống, tăng gia sản xuất; bảo vệ an ninh trật tự, phấn đấu xây dựng gia đình, khu phố, xóm ấp tươi đẹp, bình yên.

Đối với các cơ quan, ban ngành của huyện, Cấp ủy và chính quyền địa phương, phải hết sức chú ý triển khai đầy đủ, kịp thời và tạo ra những điều kiện tốt nhất để phát huy tối đa hiệu quả của các chính sách dân tộc trên địa bàn, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia. Bên cạnh đó, cũng cần tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên sử dụng cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ học vấn và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số.

Với truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết thống nhất đã được thử thách qua các thời kỳ, tôi tin chắc rằng đồng bào các dân tộc huyện nhà sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, xây dựng huyện Thống Nhất ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, khách quý về dự Đại hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào !​


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​