Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2020).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019.

Ngày 8/10/2019, tại Huyện ủy Thống Nhất, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Đặng Minh Nguyệt- TUV, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự nghị còn có đồng chí Đào Công Nhanh- Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3- Ban tổ chức Trung ương, Bùi Thị Bích Thủy- TUV- Bí thư Huyện ủy Thống Nhất.

Toàn cảnh hội nghị (80).jpg
Toàn cảnh hội nghị 

Theo báo cáo trong 9 tháng qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tập trung triển khai tham mưu khối lượng công việc lớn đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ngành đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ được nghiêm túc thực hiện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm. Các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ khóa XII, đặc biệt là 2 nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai tích cực, toàn diện, lãnh đạo quyết liệt, đạt kết quả quan trọng. Theo đó, đã giảm 1 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 2 lãnh đạo cấp sở, giảm 71 đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện; giảm 118 đầu mối phòng/ khoa của đơn vị trực thuộc sự nghiệp và 125 chức danh lãnh đạo cấp phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn gặp một số vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao có lúc có nơi còn chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác phát triển đảng viên còn thấp; một số cấp ủy chưa chủ động trong việc rà soát, thẩm tra, xác minh nguồn cán bộ.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.jpg
​Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đặng Minh Nguyệt- Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới cần làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các giải pháp tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Phối hợp theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng…

 Bá Trực

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168