Thứ 6 - 26/02/2016
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tổng kết tình hình xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2019.

Chiều ngày 26/12/2019, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình xây dựng và phát triển kinh tế tập thể huyện trong năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Tô Thành Buông- Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, ông Nguyễn Đình Cương- Phó chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị KTTT.jpg
Toàn cảnh hội nghị 

Trong năm 2019, huyện Thống Nhất thành lập mới 1 hợp tác xã nâng tổng số lên 25 hợp tác xã với trên 2600 thành viên với tổng số vốn trên 71 tỷ đồng, hoạt động trên các lĩnh vực: vận tải, sản xuất, thương mại dịch vụ, nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 72 tổ hợp tác với trên 1700 thành viên. Nhìn chung, các hợp tác xã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung hoạt động, có phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ đúng hướng, có tính khả thi, tạo thêm việc làm, thu nhập cho thành viên và người lao động. Mặc dù, còn gặp khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ nhưng từng Hợp tác xã đã cố gắng khắc phục khó khăn, tranh thủ điều kiện, lợi thế về nguyên vật liệu, sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, địa phương, giữ vững tiến độ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống cho thành viên và người lao động. Các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp có bước tiến nổi bật trong sản xuất và tiêu thụ, sản xuất tập trung theo quy trình VietGap, chủ động tìm kiếm và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo đánh giá trong năm 2019 có 8 hợp tác xã hoạt động ở mức khá, trong năm có 4 hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả tự giải thể.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, ông Tô Thành Buông- Phó chủ tịch liên minh hợp tác xã tỉnh Đồng Nai đề nghị huyện Thống Nhất cũng như  các xã, thị trấn cần thường xuyên kiểm tra hỗ trợ, tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ hợp tác và hợp tác xã trong quá trình thành lập và đi vào hoạt động, chú trọng vào hiệu quả sản xuất, mở rộng ngành nghề để tăng thu nhập cho xã viên; củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Luật hợp tác xã từ hệ thống chính trị đến nhân dân nhận thức đúng về vai trò của kinh tế tập thể; các tổ chức chính trị cần có sự phối hợp đồng bộ trọng nhiệm vụ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn huyện trong năm 2020.

Bá Trực


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​