Thứ 6 - 26/02/2016
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
​Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2020
 

​Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2020

Nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Góp phần đi mới phương thức quản lý của chính quyền, nâng cao hiệu quả trong quản lý, điu hành của nhà nước; tăng cường, củng c mi quan hệ gắn bó mật thiết giữa chính quyền với nhân dân, bảo vệ và phát huy quyền dân chủ; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong quản lý, điều hành của chính quyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường sự thng nht tư tưởng chính trị và khi đại đoàn kết toàn dân; qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn huyện Thống Nhất, lãnh đạo UBND huyện nm bt thông tin và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân.​ 

Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2020. Theo đó kế hoạch, trong năm 2020 dự kiến sẽ tổ chức 04 đợt tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại 04 địa phưong, căn cứ vào tình hình thực tế UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể. Nội dung đối thoại với nhân dân trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện, tập trung chủ yếu các nội dung về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, công tác quản lý môi trường, công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý, công khai trong giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai (thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..).

Hình thức đối thoại: Trao đổi, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.​

Đính kèm Kế hoạch : THUBND-15-2020-1.signed.pdf


 

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​