Thứ 6 - 26/02/2016
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “THÓC KHÔNG THIẾU MỘT CÂN, QUÂN KHÔNG THIẾU MỘT NGƯỜI” THANH NIÊN HUYỆN THỐNG NHẤT HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương

Từ tháng 8 năm 2015 đến nay, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Thống Nhất đều thực hiện sổ đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc làm này đã trở thành nề nếp của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện; có đánh giá trách nhiệm nêu gương theo định kỳ, đúng quy định.

Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Qua đó đã nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn cho một số đơn vị chưa làm tốt; biểu dương, khen thưởng 90 tập thể và 129 cá nhân trong thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Khi tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt việc nêu gương đã quan tâm chăm lo, giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; giải quyết những bức xúc, nổi cộm, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Khen thưởng cho các cá nhân.jpg
​Khen thưởng cho các cá nhân 

Tiến Thụ

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168