Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Thống Nhất: thu ngân sách năm 2020 vượt kế hoạch

​Theo báo cáo của UBND huyện, trong năm 2020 tổng thu Ngân sách trên địa bàn huyện là 277.450 triệu đồng đạt 125,57% so với dự toán, trong đó: thu ngoài quốc doanh là: 61.500 triệu đồng đạt 106,03 % so với dự toán bằng 98,29% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân: 51.000 triệu đồng đạt 100% so với dự toán bằng 108,83% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ: 32.400 triệu đồng đạt 54,92% so với dự toán bằng 54,39% so với cùng kỳ; thu phí, lệ phí là: 5.500 triệu đồng đạt 79,71 % so với dự toán bằng 101,35% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất là: 115.000 triệu đồng đạt 328,57% so với dự toán bằng 153,8% so với cùng kỳ; Thu SDĐ phi nông nghiệp, thuế nhà đất: 950 triệu đồng đạt 100% so với dự toán bằng 84,75% so với cùng kỳ, Thu hoa lợi công sản và quỹ công ích là: 50 triệu đồng, Thu tiền thuê mặt đất mặt nước: 50 triệu đạt 100% so với dự toán và bằng 3,57% so với cùng kỳ, Thu khác Ngân sách: 11.000 triệu đồng đạt 110% so với dự toán bằng 69,87% so với cùng kỳ.

Theo đó chi ngân sách huyện: 1.029.147 triệu đồng, đạt 157,17% so với dự toán giao đầu năm và bằng 160,04% so với cùng kỳ, gồm chi đầu tư phát triển: 243.576 đồng đạt 145,28% kế hoạch và bằng 162,09% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên: 718.151 triệu đồng đạt 143,65% so với dự toán và bằng  145,73% so với cùng kỳ; Chi tạo nguồn Cải cách tiền lương: 54.229 triệu đồng; Chi dự phòng: 13.191 triệu đồng.​

​Thuận Nguyễn

 

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168