Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Năm 2020, Huyện Thống Nhất 100% đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại được giải quyết

Theo Báo cáo của UBND huyện, trong năm 2020 toàn huyện tiếp 170 lượt người (cấp huyện: 130 lượt, trong đó Chủ tịch UBND huyện tiếp 14 lượt, Ban Tiếp công dân tiếp 156 lượt, giảm 54%  so với cùng kỳ. Tiếp nhận 63 đơn (kiến nghị, phản ánh 54 đơn, khiếu nại 09 đơn), giảm 50% so với cùng kỳ; kết quả: đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 05 đơn (phản ánh, kiến nghị); đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 58 đơn (09 đơn khiếu nại, 49 đơn phản ánh, kiến nghị).

Theo đó, đã giải quyết 9/9 đơn khiếu nại, chiếm 100%, 49/49 đơn kiến nghị, phản ánh, đạt 100%.

Bên cạnh đó, đã thực hiện 04 cuộc thanh tra gồm thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao trên địa bàn huyện,thanh tra toàn diện về hoạt động quản lý sử dụng tài chính, tài sản tại Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại UBND thị trấn Dầu Giây; thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại UBND xã Quang Trung và Bàu Hàm 2. Kết quả: đã kết thúc 01 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao trên địa bàn huyện và hiện đang dự thảo kết luận thanh tra toàn diện về hoạt động quản lý sử dụng tài chính, tài sản tại Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện, đang dự thảo kết luận 02 cuộc và đang tiến hành thanh tra 01 cuộc.

Được biết, công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

​Thuận Nguyễn

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168