Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Phát huy trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương. Phóng sự được thực hiện tại huyện Thống Nhất.

Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 có hơn 1.000 hộ dân, với gần 5.300 nhân khẩu. Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận ấp đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân trong ấp, góp phần nâng cao ý thức của người dân, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.  Cán bộ và nhân dân trong ấp đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ông Hứa Văn Sủi-Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, nói: “Để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua cán bộ, đảng viên, nhân dân trong ấp đã đoàn kết một lòng, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Từ chỗ đó giúp cho đời sống của nhân dân ấp Ngô Quyền được nâng lên”.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong 5 năm (từ 2015-2020), ngoài công tác giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Thống Nhất đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Tích cực làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách với tổng số tiền 16,7 tỷ đồng; xây tặng 184 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá 14,6 tỷ đồng; vận động nhân dân đóng góp 21,4 tỷ đồng để sửa chữa và làm mới đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, với đặc thù là huyện có đông đồng bào theo đạo, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, qua đó đã huy động được trên 35,7 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm 2015-2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp bàn giao 184 căn nhà tình thương.jpg
Trong 5 năm (2015-2020), Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp bàn giao 184 căn nhà tình thương

Bà Vũ Thị Yến-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thống Nhất cho biết: “Toàn bộ hoạt động của Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến đội ngũ cán bộ, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ huyện tới cơ sở, làm thế nào để phát huy vai trò là nòng cốt, người chủ trì để phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động…”.

Với những đóng góp của hệ thống Mặt trận các cấp, đến nay huyện Thống Nhất đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 0,21%; hàng năm duy trì trên 98% gia đình đạt chuẩn văn hóa, trên 95% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa…Những kết quả đạt được sẽ là tiền để để Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Với những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc diện mạo huyện Thống Nhất ngày càng có nhiều đổi thay.jpg
​Với những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc diện mạo huyện Thống Nhất ngày càng có nhiều đổi thay

Tiến Thụ

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168