Thứ 6 - 26/02/2016
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “THÓC KHÔNG THIẾU MỘT CÂN, QUÂN KHÔNG THIẾU MỘT NGƯỜI” THANH NIÊN HUYỆN THỐNG NHẤT HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Phấn đấu xây dựng trường tư thục chất lượng cao có 3 cấp học

Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Thống Nhất cho biết, trong giai đoạn 2020 2025, huyện phấn đấu, kêu gọi đầu tư xây dựng 1 trường tư thục chất lượng cao có 2 cấp học (Tiểu học và Trung học cơ sở), trên diện tích khoảng hơn 5 ha đất quy hoạch giáo dục tại thị trấn Dầu Giây hoặc các khu vực lân cận; phấn đấu, kêu gọi đầu tư xây dựng 1 trường mầm non tư thục chất lượng cao, trên diện tích 1 ha đất quy hoạch giáo dục tại khu A1C1, thị trấn Dầu Giây hoặc các khu vực lân cận.

Định hướng đến năm 2030, phấn đấu tăng quy mô trường có 2 cấp học thành trường có 3 cấp học (Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông).

Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nhất là tuyên truyền về Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các chủ trương, chính sách mới về giáo dục đào tạo; về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp, … nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và sự đồng thuận của nhân dân trong công cuộc đổi mới giáo dục; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; có cơ chế, chính sách thu hút và phát triển các nguồn lực phục vụ cho phát triển trường tư thục chất lượng cao; ưu tiên dành quỹ đất cho giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT; hỗ trợ việc tuyển chọn, thu hút, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có chất lượng, hợp lý về cơ cấu và có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của trường tư thục chất lượng cao.

Tiến Thụ

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168