Thứ 6 - 26/02/2016
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “THÓC KHÔNG THIẾU MỘT CÂN, QUÂN KHÔNG THIẾU MỘT NGƯỜI” THANH NIÊN HUYỆN THỐNG NHẤT HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đến cuối năm 2025 bình quân giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt khoảng từ 260-270 triệu đồng

Theo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thống Nhất, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành theo hướng an toàn nhằm giảm thiểu dịch bệnh, đảm bảo môi trường và nâng cao giá trị gia tăng giai đoạn 2021-2025 đề ra mục tiêu đến cuối năm 2025 bình quân giá trị sản xuất/1ha đất nông nghiệp đạt khoảng 260-270 triệu đồng; nâng mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt từ 90 triệu đồng/người/năm; nâng tỷ lệ đàn heo nuôi theo hình thức trang trại so với tổng đàn đến năm 2025 chiếm trên 75%; nâng tỷ lệ đàn gà nuôi theo hình thức trang trại so với tổng đàn đến năm 2025 chiếm trên 80%; tỷ lệ sử dụng máng ăn, cung cấp nước uống tự động trên 90%; tỷ lệ chuồng kín (có hệ thống điều hòa nhiệt độ) trên 10%; bình quân mỗi năm chuyển đổi khoảng 150 ha từ các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; dự ước trong giai đoạn 2021-2025 chuyển đổi khoảng 400 ha cây hàng năm sang các loại cây lâu năm; đến cuối năm 2025 có ít nhất 11 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được đánh giá đạt từ 3 sao trở lên và có ít nhất 07 chuỗi liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thành lập mới ít nhất 10 tổ hợp tác; 05 hợp tác xã nông nghiệp…

Phấn đấu đến cuối năm 2025 bình quân giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt khoảng từ 260-270 triệu đồng.jpg
Phấn đấu đến cuối năm 2025 bình quân giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt khoảng từ 260-270 triệu đồng

Tiến Thụ

 

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168