Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỄU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020

Ngày 25/03/2021, UBND huyện Thống Nhất đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", ngay từ đầu năm, BCĐ phong trào huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều nội dung cụ thể, trọng tâm là củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại cơ sở. Toàn huyện có 38.627 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99%; có 42/44 ấp, khu phố giữ vững danh hiện ấp, khu phố văn hóa, đạt 95,5%. Phong trào thể dục thể thao (TDTT) phát triển rộng khắp, số người tập thể dục thể thao thường xuyên so với tổng số dân đạt 40%; 100% trường học thực hiện giáo dục thể chất đúng quy định. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, có 128 cơ quan, đơn vị đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 96,2%. Phong trào "Học tập, lao động sáng tạo" được duy trì thường xuyên đã phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cải tiến kỹ thuật, lề lối làm việc, tăng năng xuất lao động...nhất là trong các đơn vị trường học. 10/10 xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy- mại dâm.

Năm 2020, công tác văn hóa văn nghệ, thể thao, thông tin, du lịch và gia đình luôn được quan tâm, diễn ra sôi nổi và rộng khắp trên toàn huyện đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, các hoạt động thông tin tuyên truyền thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động văn hoá - văn nghệ được triển khai rộng khắp. 10/10 xã, thị trấn đã tổ chức hàng chục cuộc giao lưu thể thao, tổ chức 15 giải thể thao cấp huyện, tham gia 3 giải thể thao cấp tỉnh.

Thời gian tới, huyện Thống Nhất tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới.  Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Phấn đấu năm 2021 có trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 90% ấp, tổ dân phố đạt Khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 98%. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhất là việc đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở.

Đồng chí Trần Đức Hòa- Phó Chủ tịch , Trưởng ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.jpg
Đồng chí Trần Đức Hòa- Phó Chủ tịch , Trưởng ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Thống Nhất yêu cầu: BCĐ các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt và xây dựng các điển hình trong các phong trào. Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao; Phòng Văn hóa -Thông tin tham mưu cho BCĐ huyện triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thường xuyên hướng dẫn đôn đốc BCĐ các xã, thị trấn trong quá trình xây dựng triển khai thực hiện phong trào. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung của phong trào, đồng thời nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, Đại hội thể dục thể thao cấp huyện năm 2021.

Nhân dịp này, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã trao nhiều bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2020 và giai đoạn 2000 – 2020; giai đoàn 2010-2020.

các cá nhân và tập thể được khen thướng tại hội nghị.jpg
Các cá nhân và tập thể được khen thướng tại hội nghị

Bá Trực

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168