Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỄU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
UBND huyện làm việc với xã Gia Kiệm về tình hình KTXH-QPAN 3 tháng đầu năm 2021

Vừa qua, UBND huyện tổ chức đoàn của huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Gia Kiệm về tình hình KTXH-QPAN 3 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm  2021. Ông Nguyễn Đình Cương-TVHU-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND xã Gia Kiệm, trong 03 tháng đầu năm, UBND xã  tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi, nhất là không để xảy ra trường hợp dịch bệnh covid-19 xảy ra trên địa bàn xã. Công tác thu ngân sách đạt khá cao 35%. Tổ chức thực hiện đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tổ chức gieo trồng và thu hoạch vụ đông xuân đạt 100%. Thực hiện tốt các chính sách về văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện quy trình bầu cử HĐND các cấp kịp thời, đúng quy định; đồng thời triển khai tổ chức cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 đúng tiến độ được giao. Hoàn thành chỉ tiêu về tuyển quân năm 2021. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định…

Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm 2021 xã Gia Kiệm cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thấp (80,7%); chưa nắm chắc số hộ chăn nuôi trên địa bàn dẫn đến chưa quản lý chặt chẽ việc bảo vệ môi trường, việc tái đàn còn thấp;

Trong 9 tháng cuối năm 2021, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh  năm 2021, ông Nguyễn Đình Cương-PCT.UBND huyện đề nghị UBND xã Gia Kiệm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, thực hiện quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện mục tiêu kép “vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đã giao; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân tích cực phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch, không để dịch bệnh Covid-19 xẩy ra trên địa bàn .

2. Chủ động phối hợp các cơ quan cấp huyện phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí, nhất là các tiêu chí hiện nay chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đeo bám, tổ chức thực hiện. 

3. Tiếp tục rà soát, nắm chắc đối tượng, tích cực khai thác tốt các nguồn thu ngân sách trên địa bàn để thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế, giảm nợ đọng thuế nhằm phấn đấu tăng thu cho ngân sách địa phương. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, tránh thất thoát, lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; đồng thời rà soát, cân đối thu - chi hợp lý để phục vụ kịp thời công tác chi cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và điều hành, quản lý nhà nước.

4. Quản lý chặt chẽ công tác đất đai, xây dựng, môi trường trong chăn nuôi, quản lý quy hoạch tại địa phương, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích; kiểm tra, kiên quyết không để các hộ chăn nuôi, nhất là chăn nuôi heo xả thải trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng môi trường sống của người dân.

- Hoàn thiện đồ án các quy hoạch để đưa vào sử dụng; tổ chức cắm mốc để để quản lý chặt chẽ địa giới hành chính của xã.

- Tập trung quản lý chặt chẽ công tác chăn nuôi, công tác giết mổ, công tác vệ sinh thú y, không để tình trạng giết mổ trái phép xảy ra trên địa bàn xã ; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác tái đàn.

5. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo sự hài lòng của người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của UBND xã. Kiên quyết xử lý nghiêm CBCC nếu để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Tập trung thực hiện theo lộ trình trong công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp và tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

7. Tập trung triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu về BHYT.

8. Tăng cường công tác nắm tình hình, vận động nhân dân tố giác tội phạm đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn; Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông, trong đó chú trọng đến hình thức tuyên truyền thông qua các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, qua hệ thống đài phát thanh xã và công tác thông tin lưu động. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch lập lại hành lang an toàn giao thông các tuyến đường đi qua địa bàn xã.

Thuận Nguyễn

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168