Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỄU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
​Thu ngân sách quý I/2021, đạt trên 40%

Theo báo cáo của UBND huyện, việc thu ngân sách quý I, trên địa bàn huyện đạt khả quan. Theo đó tổng thu Ngân sách trên địa bàn huyện là 81.188 triệu đồng đạt 41,32% so với dự toán, trong đó: Thu ngoài quốc doanh là: 22.636 triệu đồng đạt 39,03% so với dự toán; Thuế thu nhập cá nhân: 20.395 triệu đồng đạt 39,22% so với dự toán, Thu lệ phí trước bạ: 5.222 triệu đồng đạt 21,76% so với dự toán; Thu phí, lệ phí là: 2.593 triệu đồng đạt 47,15% so với dự toán; Thu tiền sử dụng đất là: 28.619 triệu đồng đạt 60,89% so với dự toán; Thu SDĐ phi nông nghiệp, thuế nhà đất: 131 triệu đồng đạt 13,79% so với dự toán; Tiền thuê mặt đất mặt nước: 36 triệu đồng đạt 72% so với dự toán; Thu khác Ngân sách: 1.566 triệu đồng đạt 17,29% so với dự toán.

Bên cạnh đó, ước tổng chi ngân sách huyện: 192.070 triệu đồng đạt 27,41% so với dự toán, gồm chi đầu tư phát triển: 61.500 triệu đồng đạt 33,9% so với dự toán; chi thường xuyên: 130.570 triệu đồng đạt 25,83% so với dự toán.

                                                         Thuận Nguyễn 

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168