Thứ 6 - 26/02/2016
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Huyện ủy

LÃNH ĐẠO HUYỆN Ủ​Y THỐNG NHẤT

1/- BÍ THƯ  

 -  Họ và tên: Nguyễn Hữu Định

 -  Năm sinh: 24/5/1977

 -  Trình độ:​

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ quản lý hành chính công

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0913685369

 -  Email: hình anh Định.jpg 
 


2/- PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

  H​ọ và tên: Nguyễn Huy Du

 -  Năm sinh: 01/10/1970

 -  Trình độ:

    + Chuyên môn: Thạc sỹ chính trị học

    +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0908243505

 -  Email: dunh@dongnai.gov.vn


z2344568611663_0e62f6431d09f62d52ba4ac90536e5b0.jpg

​ 
 3/- PHÓ BÍ THƯ-​CHỦ TỊCH UBND HUYỆN


 - Họ và tên: Mai Văn Hiền​

 -  Năm sinh: 1970

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.773.630

 -  Email: hienmv.ubndtn@dongnai.gov.vn  

Mai Văn Hiền.jpg

 
Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168