Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Ủy ban nhân dân

I./ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SO DO.png


  

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1/- CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 - Họ và tên: Mai Văn Hiền

 -  Năm sinh: 1970

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.773.630

 -  Email: hienmv.ubndtn@dongnai.gov.vn

Mai Văn Hiền.jpg

 

2/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 -  Họ và tên: Trần Đức Hòa

 -  Năm sinh: 1982

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc Sỹ Quản lý Văn Hóa

   +  Chính trị: Cao Cấp

 -  Điện thoại: 0918851840

 -  Email: 

LHT_6463.JPG
3/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 -  Họ và tên: Nguyễn Đình Cương

 -  Năm sinh: 1967

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.620.999

 -  Email:    
Nguyễn Đình Cương.jpg 

II/ - CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện​​

2. Phòng Nội Vụ​

3. Phòng Tư Pháp​

4. Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội​

5. Phòng Văn Hóa và Thông Tin​

6. Phòng Kinh Tế, Hạ Tầng

8. Phòng Tài Chính, Kế Hoạch

9. Phòng Tài Nguyên Môi trường

10. Phòng Giáo Dục và Đào Tạo

11. Phòng Dân Tộc

12. Phòng Y Tế

13. Thanh Tra

III./ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

1. Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Dầu Giây​

2. Ủy Ban Nhân Dân Xã Bàu Hàm 2

3. Ủy Ban Nhân Dân Xã ​Hưng Lộc

4. Ủy Ban Nhân Dân Xã Quang Trung

5. Ủy Ban Nhân Dân Xã Gia Kiệm

6. Ủy Ban Nhân Dân Xã Gia Tân 1

7. Ủy Ban Nhân Dân Xã Gia Tân 2

8. Ủy Ban Nhân Dân Xã Gia Tân 3

9.Ủy Ban Nhân Dân Xã Lộ 25

10.Ủy Ban Nhân Dân Xã ​Xuân Thiện


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168