Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 – 2020

  

Nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống; có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; có lòng yêu nước, tự hào dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch số 288/KH-PGDĐT huyện Thống Nhất “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020.

Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập ... của học sinh; giáo dục, giá trị nhân bản của nhân loại; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; các giá trị tinh hoa văn hóa, các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho học sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương, người tốt, việc tốt trong cán bộ, giáo viên, học sinh. Vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, thể thao, lao động .
 
Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sổng cho học sinh: Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học nhằm bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh:
 
Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuối trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.
 
Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giảm những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh.
 
Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.
 
Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp vởi tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh.
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Đội trong trường phổ thông; Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “dạy tốt - Học tốt” gắn với thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hô Chí Minh và yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.
 
Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhân các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, đất nước, của ngành giáo dục đào tạo, của địa phương và nhà trường; duy trì phối hợp tổ chức đổi mới và nâng cao chất lượng trại Sáng tác thơ văn học trò tỉnh Đồng Nai cho học sinh phổ thông.
 
Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thống Nhất trong việc phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phát động trong học sinh trường học.Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý phụ trách công tác học sinh sinh viên, công tác ngoại khóa, công tác Đoàn - Đội; đội ngũ giáo viên đứng lớp.
 
Tăng cường sự phối họp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục con em:Phối hợp với với các cơ quan, ban ngành liên quan tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, các bậc làm ông bà, cha mẹ về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.
 
Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa học sinh chậm tiến.
Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện: Các đơn vị, các trường mầm non, phổ thông xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.
 
Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.
 
Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, giáo dục tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”; giáo dục ý thức công dân cho học sinh.
 
Khuyến khích thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ sở thích, tài năng của học sinh trong trường học.
 
Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban, ngành và các tổ chức đoàn thể đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh.
 
Chủ động phối hợp với chính quyền trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, coi đây là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.Tăng cường quản lý, giáo dục và tuyên truyền về phòng chống bạo lực, phòng chống ma túy trong học đường...
 

 K.N


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168


Chung nhan Tin Nhiem Mang