Thứ 6 - 26/02/2016
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

 

Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo; giữ gìn, bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; giúp mọi người hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách, hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo một cách hòa bình, phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; trách nhiệm, thiện chí của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng; vừa qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tuyên truyền biển đảo năm 2017 trên địa bàn huyện, theo đó công tác tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung sau :

1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo, trong đó lưu ý bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”,  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2017 có liên quan đến vấn đề biển, đảo.
 
2. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Thông tin về các chủ các chủ trương, chính sách mới, các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.
 
3. Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển; về kết quả phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo; về chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn mọi nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
 
4. Thông tin về luật pháp quốc tế liên quan đến những vấn đề biển, đảo tới Việt Nam; các chính sách hậu phương quân đội; sự cống hiến của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
5. Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học,biến đổi khí hậu và những cam kết và hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khia thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
6. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; Tiếp tục phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên biển Đông. Trao đổi, đối thoại với cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo.

 

Trên cơ sở đó, yêu cầu các cấp ủy cơ sở, các cơ quan tuyên truyền của huyện, Phòng giáo dục-đào tạo, các trường Trung học phổ thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và có sự đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền (cổ động trực quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, đội ngũ cán bộ cơ sở, chức sắc tôn giáo, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ...), đồng thời phải coi trọng chất lượng, nội dung, tính thuyết phục và sự phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn cũng như thời lượng tuyên truyền./.
 

 Hà Vân


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168