Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nội quy sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điển tử công cộng

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã ban hành nội quy sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điển tử công cộng. Ban biên tập trang TTĐT huyện xin giới thiệu toàn văn nội quy đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết và thực hiện theo đúng quy định.

NỘI QUY SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET
TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

I. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhm mục đích:

a. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của t chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e. Giả mạo t chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đổi với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin,  tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

II. Quyền và nghĩa vụ của ngưi sử dụng

1. Người sử dụng dịch vụ Internet

a. Được sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

b. Sử dụng dịch vụ Internet theo chất lượng và giá cước được niêm yết.

c. Được đảm bảo thông tin riêng theo quy định của pháp luật.

d. Yêu cầu đại lý Internet cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến sử dụng dịch vụ.

đ. Bồi thường thiệt hại trực tiếp do li của mình gây ra cho đại lý Internet.

e. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin truyền, đưa, lưu giữ trên mạng Internet.

g. Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng.

h. Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào.

i. Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan.

k. Được đảm bảo thông tin riêng theo quy định của pháp luật.

2. Người chơi trò chơi điện tử công cộng

a. Được chơi các trò chơi điện tử trừ các trò chơi điện tử bị cấm theo quy định của pháp luật;

b. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy định tại khoản 1 nêu trên.

c. Lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình;

d. Không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

đ. Thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông;

e. Chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, quy định về thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

g. Được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bảo đảm quyn lợi theo quy tắc của trò chơi điện tử và quy tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp được công b trên trang thông tin điện tử cung cp dịch vụ của doanh nghiệp.

III. Thi gian hoạt động

1. Điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng: Hoạt động từ 08 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

2. Điểm truy nhập Internet công cộng tại nhà hàng, khách sạn, quán cà phê ...: Hoạt động theo giờ đóng mở cửa của điểm.

Tải file nội quy đính kèm tại đây : ​NOI_QUY.pdf


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168