Thứ 6 - 26/02/2016
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thư chúc mừng gửi đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD-ĐT trên toàn tỉnh.

Trong thư, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá, trong những năm qua đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức với sự nỗ lực, tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mang lại nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục ở các bậc học từng bước được khẳng định. 

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức đã không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương, hết lòng chăm lo giáo dục học sinh, học viên, sinh viên; phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đặc biệt cảm ơn đội ngũ nhà giáo, công chức, viên chức đang công tác ở vùng sâu, vùng xa đã kiên trì vượt khó để thực hiện tốt công tác quản lý, giảng dạy, học tập và cùng với toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hiện nay, ngành GD-ĐT tỉnh nhà đang phải đối mặt với những khó khăn, hạn chế nhất định, cũng như đứng trước những yêu cầu đổi mới đòi hỏi đội ngũ nhà giáo phải nâng cao hơn nữa về năng lực, phẩm chất và trình độ lý luận chính trị. Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rất mong đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD-ĐT tiếp tục phát huy truyền thống nhà giáo Việt Nam đoàn kết, đồng lòng, nhiệt huyết, tích cực sáng tạo, không ngừng đổi mới trong quản lý, phương pháp giảng dạy.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và điều hành; linh hoạt, chủ động trong tổ chức dạy - học và các hoạt động giáo dục; gương mẫu thực hiện bộ quy tắc ứng xử trường học, gắn với xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường; đảm bảo an toàn trường học; thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, gia đình và toàn thể xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để cùng giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, học sinh, học viên và sinh viên. Cùng với ngành GD-ĐT tỉnh nhà tháo gỡ những khó khăn, khắc phục hạn chế, chung sức đồng lòng tạo sự chuyển biến, bứt phá trong GD-ĐT theo hướng tiên tiến, hiện đại. Triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nguồn Báo Đồng Nai


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168