Thứ 6 - 26/02/2016
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội nghị lần thứ mười sáu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII

Ngày 11-12-2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất tổ chức hội nghị lần thứ mười sáu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết s08-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 14-NQ/HU của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; cho ý kiến về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Quang cảnh hội nghị BCH.jpg
Quang cảnh hội nghị BCH​

Các đồng chí: Cao Tiến Sỹ, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Huy Du, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Mai Văn Hiền, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 52/60 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng trên 22% so với cùng kỳ. Thương mại - dịch vụ tăng trên 20%. Giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy tăng trên 3,1% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo, đến nay, huyện có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn kiểu mẫu, các xã còn lại đạt nông thôn mới. Các vấn đề an sinh xã hội, lao động, việc làm, giảm nghèo được chăm lo, giải quyết kịp thời. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; trong năm 2023, đã có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia toàn huyện lên 43/55 trường, chiếm tỷ lệ trên 78%, tăng 5,5% so với năm trước. Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục, thể thao được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và xã năm 2023. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ, chú trọng công tác phát triển Đảng, trong năm đã kết nạp 130 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác dân vận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung thảo luận, chỉ ra một số hạn chế như: công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư công chậm tiến độ. Công tác thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu được giao, ước tổng thu ngân sách là trên 323 tỷ đồng, đạt trên 72% so với dự toán, bằng 19,7% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, khoáng sản ở một số xã hiệu quả chưa cao, còn để xảy ra tình trạng một số người dân xây dựng không phép trên đất nông nghiệp; xây dựng và khai thác khoáng sản trái phép. Công tác giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4 chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt nghị quyết đề ra, chỉ đạt 93,2%/95% chỉ tiêu. Tỷ lệ tiêm vắcxin cho trẻ em trong độ tuổi còn thấp. Công tác tuyển dụng viên chức tại các trường học chưa đạt chỉ tiêu đề ra...

Biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2023, đồng chí Cao Tiến Sỹ, TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trong năm 2023 mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện nhà đã phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong năm 2024, cần tiếp tục phát huy, phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong đó, phải luôn bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; thực hiện tốt phương châm “đoàn kết - kỷ cương - dân chủ - sáng tạo” trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục tập trung kịp thời phát hiện, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các nút thắt, điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối đối ngoại, mở ra các không gian, động lực phát triển mới.

Đồng chí Cao Tiến Sỹ lưu ý các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu phải quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn; mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ bài bản, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Làm tốt điều này, chắc chắn chúng ta có thể biến không thành có; biến khó thành dễ; biến không thể thành có thể để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Cao Tiến Sỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.jpg
Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Cao Tiến Sỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị​

Tăng cường đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên cần phải đoàn kết, thống nhất; chấp hành tốt các nguyên tắc, quy chế làm việc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sát việc, sát cơ sở.

Quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; không coi nhẹ nhiệm vụ nào. Nhất quán quan điểm và thực hiện tốt phương châm “phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Đặc biệt, cần khắc phục hiện tượng một số cấp ủy các cấp thiên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế. Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Với tinh thần quyết tâm, khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện nhà sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tiến Thụ


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168