Thứ 6 - 26/02/2016
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Thống Nhất: Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023

Ngày 11-12-2023, Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Thống Nhất tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023.

vfhjdgfhj982.jpg
Đồng chí Lê Huy Thiêm- UVBTV huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện phát biểu tại buoir khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Công tác nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng của chi, đảng bộ cơ sở; tham mưu lãnh đạo xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở. Nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kỹ năng quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Nhận diện các thủ đoạn và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng hiện nay.

Đây là những nội dung thiết thực, giúp các học viên làm tốt hơn nữa công tác tuyên giáo ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền và tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; cùng đó giúp các đồng chí nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, góp phần tích cực xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, thúc đẩy phong trào yêu nước, nhất là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Thời gian lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023 từ ngày 11/12/2023 đến 14/12/2023.

Xuân Hải​ 


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168