Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Thống Nhất: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
Ngày 12-1-2024, Liên đoàn Lao động H.Thống Nhất tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 cho cán bộ, đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở khối hành chính-sự nghiệp của huyện.
ojhgfg844.jpg 
Quang cảnh hội nghị LĐLĐ H.Thống Nhất quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Huy Thiêm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

ioiwettb987145.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lê Huy Thiêm  quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Thông qua hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt kịp thời Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Tiến Thụ


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168