Thứ 6 - 26/02/2016
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Huyện ủy

LÃNH ĐẠO HUYỆN Ủ​Y THỐNG NHẤT

1/- BÍ THƯ  

 -  Họ và tên: Bùi Thị Bích Thủy

 -  Năm sinh: 1980

 -  Trình độ:​

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0916.872.939

 -  Email: thuybtb@dongnai.gov.vn​

buithibichthuy.jpg 
 


2/- PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

  H​ọ và tên: Trần Quang Vinh

 -  Năm sinh: 1959

 -  Trình độ:

    + Chuyên môn: CN CNXHKH

    +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.158.054

 -  Email: vinhtq@dongnai.gov.vn

tranquangvinh.JPG 
 3/- PHÓ BÍ THƯ-​CHỦ TỊCH UBND HUYỆN


 - Họ và tên: Trần Văn Chiến

 -  Năm sinh: 1962​

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.261.521

 -  Email: chientv@dongnai.gov.vn  

tranvanchien.jpg 
Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​