Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 15 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN VÀ ĐÓN NHẬN NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN DẦU GIÂY, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Danh Sách Điểm Cung Cấp Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Công Cộng

Thông báo việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Tính đến ngày 16-5-2019)​.

Thông báo việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Tính đến ngày 16-5-2019)​.

Thông báo việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông báo việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông báo việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông báo việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Danh sách các trò chơi G1 được cấp phép

Danh sách các trò chơi G1 được cấp phép

Nội quy sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điển tử công cộng

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã ban hành nội quy sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điển tử công cộng. Ban biên tập trang TTĐT huyện xin giới thiệu toàn văn nội quy đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết và thực hiện theo đúng quy định.

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​