Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989-22/12/2019) VÀ 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2019)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Ủy ban nhân dân

I./ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SO DO.png


  

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1/- CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 - Họ và tên: Nguyễn Văn Quang

 -  Năm sinh: 1964

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Chính Trị Học

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.354.155

 -  Email: nguyenvanquang.cm@gmail.com

chu tich.png

 

2/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 -  Họ và tên: Mai Văn Hiền

 -  Năm sinh: 1970

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.773.630

 -  Email: 

Mai Văn Hiền.jpg3/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 -  Họ và tên: Nguyễn Đình Cương

 -  Năm sinh: 1967

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.620.999

 -  Email:    
Nguyễn Đình Cương.jpg 

II/ - CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện​​

2. Phòng Nội Vụ​

3. Phòng Tư Pháp​

4. Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội​

5. Phòng Văn Hóa và Thông Tin​

6. Phòng Kinh Tế, Hạ Tầng

8. Phòng Tài Chính, Kế Hoạch

9. Phòng Tài Nguyên Môi trường

10. Phòng Giáo Dục và Đào Tạo

11. Phòng Dân Tộc

12. Phòng Y Tế

13. Thanh Tra

III./ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

1. Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Dầu Giây​

2. Ủy Ban Nhân Dân Xã Bàu Hàm 2

3. Ủy Ban Nhân Dân Xã ​Hưng Lộc

4. Ủy Ban Nhân Dân Xã Quang Trung

5. Ủy Ban Nhân Dân Xã Gia Kiệm

6. Ủy Ban Nhân Dân Xã Gia Tân 1

7. Ủy Ban Nhân Dân Xã Gia Tân 2

8. Ủy Ban Nhân Dân Xã Gia Tân 3

9.Ủy Ban Nhân Dân Xã Lộ 25

10.Ủy Ban Nhân Dân Xã ​Xuân Thiện


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​