Thứ 6 - 26/02/2016
Xuân hạnh phúc, Đảng quang vinh, Đất nước giàu đẹp
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Ủy ban nhân dân


1/- CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 - Họ và tên: Trần Văn Chiến

 -  Năm sinh: 1962​

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.261.521

 -  Email: chientv@dongnai.gov.vn

 

2/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 -  Họ và tên: Mai Văn Hiền

 -  Năm sinh: 1970

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.773.630

 -  Email: 

Mai Văn Hiền.jpg3/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 -  Họ và tên: Nguyễn Đình Cương

 -  Năm sinh: 1967

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.620.999

 -  Email:    
Nguyễn Đình Cương.jpg Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​