Thứ 6 - 26/02/2016
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Ủy ban nhân dân

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1/- CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 - Họ và tên: Trần Văn Chiến

 -  Năm sinh: 1962​

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.261.521

 -  Email: chientv@dongnai.gov.vn

 

2/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 -  Họ và tên: Mai Văn Hiền

 -  Năm sinh: 1970

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.773.630

 -  Email: 

Mai Văn Hiền.jpg3/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 -  Họ và tên: Nguyễn Đình Cương

 -  Năm sinh: 1967

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 0918.620.999

 -  Email:    
Nguyễn Đình Cương.jpg 

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Chánh Văn phòng:

Họ và tên: Lê Thị Kim Trinh

Điện thoại: 0935.410908

- Phó Chánh Văn phòng:

Họ và tên: Thái Văn Chín

Điện thoại: 0128.4662345

- Phó Chánh Văn phòng:

Họ và tên: Lê Phương Nam

Điện thoại: 0912.125776

- Phó Chánh Văn phòng:

Họ và tên: Vũ Anh Tấn

Điện thoại: 02513.771168.

2. Phòng Nội vụ huyện:

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Bùi Văn Thạnh

Điện thoại: 0942.394797

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Hà Văn Hải

Điện thoại: 0989.677139

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Lê Trường Sơn

Điện thoại: 0918.157437

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thắm

Điện thoại: 0919.016266.

3. Phòng Tư pháp huyện:

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Nguyễn Tấn Phong

Điện thoại: 0913.942531

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Phạm Phi Vân

Điện thoại: 0938.380179

4. Phòng LĐTBXH huyện:​

- Trưởng phòng:

​Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Lê

Điện thoại: 0916.215898

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Bằng Lương

Điện thoại: 0975.800583

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Phượng

Điện thoại: 0932.121257

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Mai Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 0907.340083.​

5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện​:

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Phạm Đình Ban

Điện thoại: 0918.926767

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Tô Đức Vinh

Điện thoại: 0918.926234

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Lâm Hùng Quang

Điện thoại: 0918.745044

6. Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện:

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Nguyễn Hiệp Quế

Điện thoại: 0913.872881

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Trần Văn Trung

Điện thoại: 0918.164040

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Võ Trọng Tứ

Điện thoại: 0903.602266

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Ngô Thị Phương Thảo

Điện thoại: 0125.2211666

7. Phòng Nông nghiệp & PTNN huyện:​

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Ngô Thanh Tùng

Điện thoại: 0913.104878

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Phương

Điện thoại: 0938.170177

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tài

Điện thoại: 02513.771569.

8. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện:​

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Bùi Văn Điệp

Điện thoại: 0919.192018

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Vũ Ngọc Hiến

Điện thoại: 0913.610315

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: 02513.603992.

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Lý Văn Thế

Điện thoại: 0902.144374.

9. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện:

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

Điện thoại: 0918.620546

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Trần Thị Minh Hải

Điện thoại: 0903.101720

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Lê Thế Việt

Điện thoại: 0919.088179.

10. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện:​​

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Bùi Văn Hòa

Điện thoại: 0919.164041

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Sanh

Điện thoại: 0985.355876

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Trần Sóng Thành

Điện thoại: 0918.853689.​

11. Phòng Dân tộc huyện:​​​

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Phạm Văn Ray

Điện thoại: 0913.170670

- Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Vũ Bá Hoàng

Điện thoại: 0906.392889.

12. Phòng Y tế huyện:​​​​

- Trưởng phòng: 

​Họ và tên: Lục Văn Đức

Điện thoại: 0918.908663

13. Thanh Tra huyện:​​​​​

- Chánh Thanh tra: 

​Họ và tên: Phạm Hồng Đông

Điện thoại: 0908.512216

- Phó Chánh Thanh tra:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thời

Điện thoại: 0167.9090649.​​


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​