Thứ 6 - 26/02/2016
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

KH của BTV Huyện ủy về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong ba năm 2018,2019,2020

KH số 124-KH/HU ngày 27/4/2018 của BTV Huyện ủy về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong ba năm 2018,2019,2020

KH của BTV Huyện ủy tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch HCM; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị...

KH số 120-KH/HU ngày 05/4/2018 của BTV Huyện ủy tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch HCM; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị...

KH của BTV Huyện ủy thực hiện chỉ thị số 08 của Ban bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

KH số 119-KH/HU ngày 03/4/2018 của BTV Huyện ủy thực hiện chỉ thị số 08 của Ban bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

KH tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018

KH số 91/KH-UBND ngày 19/3/2018 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018

Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2018 của BCH đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động '' Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam '' huyện

Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy

Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) '' về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ''

Nghị quyết của BCH đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018

Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 22/01/2018 của BCH đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018

Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy

Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (khóa XI)

1 - 10 Next

Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​