Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 320 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI (1698-2018) VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM HUYỆN THỐNG NHẤT XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (01/01/2004-01/01/2019)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Triển khai chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2018 và năm 2019, phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Công văn số 90/UBND-KT ngày 07/01/2019 của UBND huyện về triển khai chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2018 và năm 2019, phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em năm 2019

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, cấc ngành, các đoàn thể thực hiện tốt Luật trẻ em năm 2016; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ, đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em trong môi trường phù hợp, an toàn, tích cực và lành mạnh;

Tăng cường thực hiện Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Vừa qua, UBND huyện ban hành văn bản số 5858/UBND-NC về tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Kế hoạch của BTV Huyện ủy về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, công chức, viên chức; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên;

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành văn bản về việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Camphuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979-7/01/2019)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Camphuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979-7/01/2019)

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân huyện nhà vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quổc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chí phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Ngày 19/12/2018, UBND huyện ban hành văn bản số 5696/UBND-NV về việc Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chí phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.

Thông báo kết luận của Trưởng BCĐ xây dựng và phát triển kinh tế tập thể huyện

Thông báo kết luận số 1349/TB-BCĐ ngày 19/12/2018 của Trưởng BCĐ xây dựng và phát triển kinh tế tập thể huyện tại cuộc họp tổng kết công tác xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn huyện Thống Nhất.

Tuyên truyền hưởng ứng giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Ngày 18/12/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành văn bản số 485-CV/BTGHU về việc tuyên truyền hưởng ứng giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

1 - 10 Next

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​