Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 320 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI (1698-2018) VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM HUYỆN THỐNG NHẤT XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (01/01/2004-01/01/2019)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

UBMTTQ

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
​   I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
   1. Chức Năng: Chức năng của Ủy ban MTTQ huyện là thảo luận để xây dựng chương trình thống nhất hành động với các tổ chức thành viên và HĐND - UBND huyện để thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chương trình công tác của Ủy ban MTTQ huyện, các Nghị quyết của HĐND huyện, các Quyết định của UBND huyện và Chương trình công tác của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai.

   2. Nhiệm Vụ: 
   - Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua. Quyết định chương trình hành động trong thời gian tới.
   - Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ huyện theo đúng Quy định của  Điều lệ và hướng dẫn của Mặt trận Trung ương.
   - Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền về những chủ trương, chính sách pháp luật. Giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước.
   - Hiệp thương dân chủ cử Ban thường trực, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện. 
   - Xét quyết định kết nạp thành viên Ủy ban MTTQ huyện. 
   - Ra Lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, MTTQVN đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.
  
  II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

​​1/- CHỦ TỊCH MẶT TRẬN

  - Họ và tên: Phạm Văn Hồng

  -  Năm sinh: 1959

  -  Trình độ:

     +  Chuyên môn: Cử nhân kinh tế chính trị

     +  Chính trị: Cao cấp​

  -  Điện thoại: 0913121991​

  -  Email: phamhong5962@gmail.com

Pham Hong Dong_01.png 
2/- PHÓ ​CHỦ TỊCH MẶT TRẬN

  - Họ và tên: Trần Đại Nghĩa

  -  Năm sinh: 1961

  -  Trình độ:

     +  Chuyên môn: Đại học

     +  Chính trị: Cao cấp​

  -   Điện thoại: 0918838009

  -   Email: nghiatrandai_62@yahoo.com


tran đại nghia.png
​​​​​3/- PHÓ ​CHỦ TỊCH MẶT TRẬN

 - Họ và tên: Trần Văn Trung

 -  Năm sinh: 1963

 -  Trình độ:

   +  Chuyên môn: Cử nhân quản lý hành chính

   +  Chính trị: Cao cấp

 -  Điện thoại: 01258240108

 -  Email: tranvantrung@gmail.com

trung TQ.pngLiên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​