Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2020).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyệnThống Nhất

Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về những lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại, về thành tựu, kết quả nổi bật trong quá trình phát triển của cộng đồng ASEAN; về cơ hội và thách thức mà ASEAN mang lại cho các thành viên cũng như thành viên các nước cộng đồng ASEAN có thể chung tay hợp tác để ứng phó một cách có hiệu quả trong tình hình mới; Kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiếu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức Cộng đồng trong khu vực.

Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyệnThống Nhất. Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm : Tuyên truyền về thành tựu, kết quả nổi bật trong quá trình phát triển của cộng đồng ASEAN, trong đó tập trung tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển; về những sự kiện quan trọng như Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất (đầu năm), Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao (giữa năm), diễn đàn khu vực ASEAN… sự tham gia ASEAN của Việt Nam, những cơ hội và thách thức…; Đăng tải các tài liệu về ASEAN, về đất nước, văn hoá, con người Việt Nam nói chung và huyện Thống Nhất nói riêng trên Trang TTĐT của huyện và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác giúp bạn bè quốc tế có cơ hội tìm hiểu về địa phương; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ- thể dục, thể thao trên địa bàn huyện; nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia; Duy trì, tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa- thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời cũng nghiên cứu, sưu tầm và tổ chức các lễ hội văn hóa dân gian, các trò chơi dân gian vào các dịp lễ, tết; Tham gia giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm do tỉnh Đồng Nai và các địa phương trong và ngoài tỉnh tổ chức.

Đính kèm Kế hoạch : kh_tuyen_truyen_asean.pdf

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168